Avalduse võib salvestada oma arvutisse, täita ja digitaalselt   allkirjastatuna kooli saata. Või printida ja käsitsi täita ning kooli tuua.                                                                                                                Avalduse saab siit: