Üldhariduskoolide kunstikonkursid

Pärnu kunstikool on alates 2008. aastast korraldanud üldhariduskoolide 5.-12. kl. õpilastele kunstikonkursse. See on üritus, millest võtavad osa kõik Pärnu linna koolid ja mida toetab Pärnu Linnavalitsus.

Konkursi teemad saavad kunstiõpetajad kätte juba varem ja saavad teha ettevalmistustöid. Samuti saavad nad teada anda kunstitarvete soovid, et kunstikool saaks soetada kõigile kvaliteetsed töövahendid

Konkursipäeval kogunetakse Pärnu Ühisgümnaasiumisse ja kõik õpilased teostavad koha peal, nelja tunni jooksul konkursitöö. Samal ajal on kunstiõpetajatel koolitus.

Hiljem hindab töid žürii. Parimatest töödest korraldatakse näitus Pärnu Raamatukogus ja auhinnatakse noori kunstnike.

Tavaliselt on osalejaid ca 70.

 

Algklasside õpilaste kunstikonkurss

Oktoobri koolivaheajale eelneval nädalal korraldab Pärnu Kunstikool konkursi 1.-4. kl. õpilastele. Sellest saavad osa võtta kõik selle vanuseastme õpilased. 

Õpetajatele saadetakse teemad ja koolis teostavad kõik õpilased enda valitud teemal kunstiteose. 

Õpetajad teevad eelvaliku ja toovad parimad tööd kunstikooli, kus kunstikooliõpetajatest žürii valib välja parimad, mis vormistatakse näituse jaoks Pärnu Keskraamatukogus. 

Parimaid autasustatakse kunstiraamatute- ja tarvetega.