Ettevalmistuskursus (I aste)
Põhiõpe (II aste)
Täiendõpe (III aste)
Kunstiring
Animatsiooniring
Fotograafiaring
Arvutigraafika ring

Õppetasud 2019/20 õppeaastal:
ettevalmistuskursus - 32.40€  
põhiõpe - 37.80€  
kunstiring 6 tundi nädalas - 32.40€
kunstiring 2 tundi nädalas - 21.60€
üldhariduskoolide kunstiring 2 tundi nädalas - 21.60€
eelkooliealiste kunstiring 2 tundi nädalas - 21.60€
Tõstamaa maja keraamikaring 2 tundi nädalas - 21.60€
ja käsitööring 2 tundi nädalas - 21.60€