Pärnu Kunstikool on 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2019 Erasmus+ koolidevahelise strateegilise koostöö projekti „Promoting Art“ partnerorganisatsioon. Projekti koordinaator on Poola ja osalised on veel Läti, Bulgaaria, Portugal ja Slovakkia. Osalejad on oma piirkonna kunstikoolid või kunstisuundumusega üldhariduskoolid. 

Projekti sisu on tutvustada kunsti ja kunstiõpet oma kogukonnas, pakkuda kunstikaugetele inimestele võimalus avastada midagi uut. Samuti soovime propageerida kunstiharidust laste ja noorte seas. Oluline on näidata neile võimalusi, kuidas oma kunstiga jõuda kaugele ja saada 21. sajandi maailmas hakkama, et mitte tugevdada nn külmetava kunstniku stereotüüpi, vaid anda neile suunised saamaks loomeettevõtjaks. Rahvusvaheline projekt pakub noortele peale uute ideede ka kontakte. Kahe aasta jooksul külastavad ja võõrustavad kõik riigid üksteist, jagatakse teadmisi, korraldatakse klassikaliste kunstiharude kõrval ka nt animatsiooni töötube, on loodud projekti koduleht(vt. siit) ja Youtube’i kanal(vt. siit) ja lõpuks pannakse projektitulemustest kokku brošüür, mille kaudu jõuab info paljude inimesteni.  

Projekt on rahastatud Erasmus+ Põhimeede 2 koolidevaheline strateegiline koostöö toetusest.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

httpsf8pmoeeObaFgbslvlFqhBaBNjhv-2c7Upk685x410smartnginxo2019061312258312t1h20c2jpg

Erasmus+ projekti eesmärk oli vahetada partneritega kogemusi, näidates samuti oma kodulinna kunsti ja kunstnikke.

FOTO: Erakogu

Pärnu kunstikoolil lõpeb tänavuse õppeaastaga kaks aastat kestnud Erasmus+ projekt “Promoting art”. Idee oli vahetada partneritega kogemusi, tutvustada oma kodulinna kunsti ja kunstnikke ja anda projektis osalevatele õpilastele võimalus reisida mujale riikidesse.

“Sellised projektid on kunstikooli õpilastele olulised, sest avardavad nende maailmapilti, annavad ideid ja rahvusvahelisi tutvusi,” kõneles kunstikooli direktor Kristel Kallau. “Uusi teadmisi ei anna vaid töötoad, vaid teine kultuur ja rahvaski, kelle kaudu saab piirkonna kunsti eripärasid paremini mõista. Samuti saavad tublid õpilased reisida riikidesse, kuhu nad muidu võib-olla ei satuks."

Projekti peakoordinaator on Gronów Górny kunstikeskkool Poolast ja peale Eesti osalesid kunstiharidust pakkuvad huvi- ja üldhariduskoolid: Salgale algkool Lätist, Dimitar Talevi keskkool Bulgaariast, Ladislav Bieliki kunstikeskkool Slovakkiast ja Porto moekool Portugalist.

Projekt algas 1. septembril 2017 ja pea kahe aasta vältel külastati kõiki partnereid. Peale klassikaliste kunstivormide õpiti näiteks animafilmide tegemist, ühendamaks kunsti ja tehnoloogiat. Keskenduti rahvuslikule käsitöölegi. Projektil on oma koduleht, Facebooki ja Instagrami leht ja Youtube’i kanal. Viimasena mainitust on võimalik vaadata kõigi partnerite tehtud lühifilme: nii intervjuusid kohalike kunstnikega kui jalutuskäike kodulinnas, kus on üles filmitud tänavakunst. Samuti leiab videoid harivatest ja meeleolukatest projektireisidest. “Promoting arti” lõpus valmib brošüür projekti tulemustega.

Kunstikool osaleb igapäevase õppetöö kõrvalt rahvusvahelistes projektides tihti, sest nende kaudu saab huviharidust nüüdisajastada. “Tänapäevases huvihariduses on tähtis liikuda aeg-ajalt kohalikult tasandilt rahvusvahelisele. Seeläbi kasvatame tulevast põlvkonda, kes mõistab, missuguseid võimalusi pakub kunsti lõimimine muude valdkondade, näiteks tehnoloogiaga,” selgitas Kallau.

Projekti toetati Erasmus+ koolidevahelise strateegilise koostöö meetmest.

https://parnu.postimees.ee/6706491/kunstikooli-opilased-vahetasid-euroopa-noortega-kogemusi


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Pärnu Kunstikool korraldab SA Innove abiga Pärnu lasteaedade õpetajatele kunstiõppekoolituse projekti „Pärnu lasteaiaõpetajate kunstiõpetamise pädevuste ja oskuste arendamine“.

 Projekti idee on aidata lasteaedade õpetajatel arendada oma oskusi kunstiõppes, mida oma kasvandikele edasi anda.

Projekti tulemusel tekib koostöövõrgustik ka erinevate lasteaedade õpetajate vahel, kes saavad nii projekti jooksul kui ka edaspidi omavahel kogemusi jagada. Projekti käigus töötatakse välja lasteaedade kunstiõpetuse arendamise plaan, mis kirjeldab edaspidiseid samme, kuidas professionaalsemalt laste loovust toetada.

 Projekti mõju väljendub lasteaedade õpetajate kindluses kunstiõpetuses, nad oskavad kasutada uusi ja teistsuguseid nippe, kuidas lastele kunsti tutvustada. Seega tõuseb lasteaiaõpetajate kompetents kunstiõpetuses.

Projekt toimub 15. augustist 2017 kuni 15. aprillini 2018.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames 2991,5 euroga.