Varaait vol 15 projektikonkurss
 
Konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Varaait 15 raames toetatakse noorsootöö teenuste arendamist noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu – sellest tulenevalt toetatakse konkursi raames vaid koostöös elluviidavaid projekte. Konkursi prioriteet on formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel.

Varaait 15 projektikonkursi käigus viidi läbi Pärnu Kunstikooli ja Pärnu Vanalinna Põhikooli koostöös projekt "Digikunsti õppevõimaluste edasiarendus Pärnu linnas". Pärnu Vanalinna Põhikooli kaheksandate klasside õpilased käivad 2019- 20 õppeaastal Pärnu Kunstikoolis fotograafia tundides. Tunnid on integreeritud tunniplaani ja toimuvad kunstitundide raames. Õpetajaks on fotograaf Andres Adamson. Tundides räägitakse nii fotograafia tehnilisest, kui ka kunstilisest poolest. Tehakse fotosid ja uuritakse fototöötlusprogramme, millega saab teha järeltöötlust. Suurenevad õpilaste teadmised ja oskused, kuidas visuaalselt kujutada ümbritsevat maailma kasutades fototehnikat ja teisi digivõimalusi. Arenevad loovus ja oskus vaadelda, kompositsiooni tunnetada ja eneskindlus kasutada eneseväljenduses pildikeelt.
Projekti toetus oli 2544 eur, mille eest soetati fototehnikat.