Täiendõppesse on oodatud õppima nii need, kes soovivad lisaks kunstikooli põhikursuste läbimisele edasi tegeleda kunstiga, kui ka need, kes soovivad teha ettevalmistusi professionaalse kunsti edasiõppimiseks mõnes kutse- või kõrgkoolis.